Balkonginglasning

Föreningsstämman för Bostadsrättsföreningen Nyboda1 beslutade den 23 april 2018 att bifalla styrelsens proposition avseende inglasning av balkongerna. Styrelsen fick i uppdrag att söka bygglov hos Solna Stad. Vid positivt besked skulle de enskilda bostadsrätts-havarna själva bekosta inglasningen på det sätt som bygglovet stipulerar och styrelsen godkänner.

I juli månad fick Brf Nyboda1 godkänt bygglov av Solna Stad. Styrelsen har tagit in ett antal anbud från olika leverantörer för att få en generell prisbild. Då priset i samtliga fall är beroende av hur många beställningar som görs, vill vi i styrelsen göra en icke bindande intresseanmälan för att få en indikation på hur stort intresset är bland medlemmarna. Styrelsen kommer sedan att gå vidare med en av leverantörerna som får komma och visa sin produkt. Därefter kan att avtal mellan bostadsrättsinnehavare och bostadsrätts-föreningen uppföras.

Kostnad per inglasning kommer enligt lämnade anbud ligga på ca 30 000 – 35 000 kr.

Varje bostadsrättslägenhet har fått en blankett för att anmäla intresse i sin brevlåda. Om du är intresserad, vänligen kryssa i lappen och lägg den i föreningens brevlåda i 10:ans entré SENAST DEN 10 NOVEMBER

Vid frågor vänligen mejla: fastighet@brfnyboda1.se

Gilla