Nya malfjärilar i förråden?

Då någon misstänkt ny förekomst av malar i våra förråd har styrelsen tillsammans med en representant från Nomor Skadedjursbekämpning gått igenom vindskontor (råvinden) och källarförråd. Kontrollappar har satts upp för att kontrollera om malarna återkommit.

Hittills har inga malfjärilar (varken klädmalar eller andra typer av mal) eller mott (en vanligt förekommande mindre fjäril som kan uppfattas som mal) fastnat på stickorna. Resultatet blir att fastighetens förråd är malfria.

Gilla