Anmärkningsvärda kommentarer i hissen

Under den vecka som Ventus – på Styrelsens uppdrag – gjorde en omfattande rengöring av ventilationskanalerna i de enskilda lägenheterna, har någon skrivit till anmärkningsvärda kommentarer på Ventus informationsblad i hissen i port 10.

Detta är en händelse av så oacceptabel natur att Styrelsen måste reagera. Att förgripa sig på föreningens egendom och/eller att väcka missnöje hos andra medlemmar eller tjänsteutförare får inte förekomma i Brf Nybodas 1:s fastighet och förening.

För att undvika att medlemmar och boenden tittar snett på varandra, måste den som utfört detta ta sig i kragen och meddela sig med Styrelsen och be Ventus om ursäkt för sina omdömeslösa kommentarer. Medlemmarna och föreningsstyrelsen kan inte acceptera detta!

STYRELSEN
BRF NYBODA 1

Gilla