Injustering av ventilationssystem 16-17 januari

Torsdagen den 16e och fredagen den 17e januari kommer Ventus tillbaka för att justera in ventilationssystemet och därefter kommer en OVK-besiktning äga rum.

Därför behöver Ventus tillträde till våra bostäder mellan 08.00 – 17.00 på torsdag för 10an och samma tid på fredag för 12an.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma kan ni lämna uppmärkt nyckel med namn och bostadsnummer i nyckeltuben på dörren. Nyckeln återlämnas sedan i er brevlåda efter utfört arbete.

Har ni frågor kan ni kontakta Birgitta Norén på 073-518 73 64 eller birgitta.noren@ventusnorden.se.

Gilla