Ordinarie föreningsstämma och motioner

Styrelsen har bestämt att årets ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA skall hållas måndagen den 11 maj 2020 med början kl 18.00 i Skytteholmsskolans matsal
(samma plats som tidigare).

Enligt 2018 års föreningsstadgar (se § 17) skall, som alla medlemmar vet, motioner till den kommande årsstämman lämnas in senast den 1 februari 2020.

Tina Dahl, kommunikationsansvarig

Gilla