Information om OVK

OVK STÅR FÖR OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

Efter en genomförd rengöring i december 2019 och januari 2020 av ventilationskanalerna och donen i lägenheterna och i lokalerna kombinerat med en injustering har Brf Nyboda 1 nu fått OVK:n godkänd enligt följande:

#  OVK-protokoll över besiktning 2020-01-15 av lokalerna med godkännande och angivande av att nästa besiktning är 2023-01-16.

#  OVK-protokoll över besiktning 2020-01-16 av lägenheterna i hus 10 med godkännande och angivande av att nästa besiktning är 2026-01-16.

#  OVK-protokoll över besiktning 2020-01-17 av lägenheterna i hus 12 med godkännande och angivande av att nästa besiktning är 2026-01-17.

För kontors/lagerlokalerna som hyrs av Solna Stad och Windefalks gäller OVK:n således i 3 år och för alla lägenheterna i hus 10 och 12 gäller OVK:n i hela 6 år. 

Ytterligare information rörande ventilationen:

  • Den ventilinställning som experterna nu har gjort, skall vi boende inte ändra på själva.
  • Ventilerna (de s.k. donen) i lägenheterna ingår i det egna underhållet; de är inget som föreningen har ett kostnadsansvar för, om de skulle bli skadade eller försvinna.
  • Det kan till hösten efter pollensäsongen och gatusopningen bli aktuellt med ett ordnat byte av filtren till tilluftsventilationen. Styrelsen får då återkomma om detta, eftersom det kräver tillgång till lägenheterna.

STYRELSEN FÖR BRF NYBODA 1

Gilla