Energideklarationen

Enligt lagen 2006 om energideklaration skall fastighetsägare låta utföra en deklaration vart tionde år. Detta har Brf Nyboda 1 gjort och den nu gällande energideklarationen är godkänd till 2028. Värt att notera är att besiktningsmannen konstaterade att Brf kunde vara stolt över att byggnaden har en relativt låg energianvändning – 122 kWh/år. Energideklarationen är uppsatt i entréerna och innehåller bland annat uppgifter om:

  1. den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  2. energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  3. åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen; detta har inte gjorts för kommande period.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet (se info om OVK:n) i byggnaden. Styrelsen ser nu över fjärrvärmeleveransen och uppvärmningen i huset.

Den radonmätning som Styrelsen utför på begäran av Solna Stad i ett antal lägenheter är snart avklarad.

En energideklaration visar hur mycket energi som förbrukas i en byggnad, när den används. Energideklarationen ger en bra överblick var och hur Brf kan sänka energiförbrukningen utan att boende-/kontorsmiljön blir sämre. Att använda mindre energi är ett smart sätt att spara pengar och miljön.

STYRELSEN FÖR BRF NYBODA 1

Gilla