Inglasning av balkongerna

Föreningen har i ett ramavtal den 10 mars 2020 gett Svenska Lumon AB en ensamrätt att utföra inglasningen av balkongerna efter givna förutsättningar. Avtalet gäller under fem år och kan förlängas. I ramavtalet anges pris, villkor för inglasningen, produktens utseende och faktureringsmodeller.

Mellan Svenska Lumon AB och respektive bostadsrättshavare upprättas ett kundavtal, vilket anger de enskilda villkor som träffas mellan leverantören och betalande bostadsrättshavare. Svenska Lumon AB kan använda sig av kundavtal med ett elektroniskt undertecknande.   

Brf-styrelsen har utarbetat ett avtal mellan föreningen och de bostadsrättshavare som vill glasa in sina balkonger. Svenska Lumon AB kommer att ha med sig detta avtal till bostadsrättshavarna. Detta avtal mellan Brf och bostadsrättshavarna skall undertecknas av medlemmarna (SAMTLIGA, oavsett procentandelens storlek, om det är ett delat ägande). Utföraren Svenska Lumon AB skall i avtalet intyga sin uppgift och sitt ansvar gentemot bostadsrättsägaren. När det hela är klart, skall Lumon göra en färdiganmälan. Avtalet kommer att undertecknas av två representanter för styrelsen. Bostadsrättshavarna och föreningen skall ta varsitt exemplar av detta avtal.  

STYRELSEN FÖR BRF NYBODA 1

Gilla