Översvämning i källaren

Vi har fått stopp i toaletten i tvättstugan samt översvämning i källaren, plan 1. Detta åtgärdas för närvarande men vi vill påtala vikten av följande för att vi inte ska dra på oss onödiga kostnader och besvär för medlemmar och andra boende.

Det går inte att använda tvättstugan tills detta är löst.

Till dig som använder toaletten i tvättstugan: gör rent efter dig och meddela omgående styrelsen om det blir stopp som du själv inte kan lösa.

Till alla boende: spola absolut inte ner föremål såsom tvättlappar, hygienartiklar såsom bindor och tops i toaletten.

Var dessutom noga med vilka ni släpper in i huset. Inga obehöriga ska släppas in och vistas obehöriga i huset ska styrelsen informeras. Det kan självklart vara svårt att bedöma vem som är obehörig men ingen som inte har nyckel har något att göra i tvättstuga, cykelrum och liknande.

Tillsammans hjälps vi åt att göra vårt boende i Brf Nyboda 1 så trevligt som möjligt!

Styrelsen/2021-07-07/td

Gilla