Tvättstugeregler – uppdaterade regler från januari 2023

GENERELLT OM ORDNINGSREGLER

Boende- och andra ordningsregler bestäms efter behov för att föreningen Brf Nyboda 1 och boendet i fastigheten Nyboda 1 skall fungera till ”allas gemensamma trevnad och nytta”. Även för att undvika missförstånd i umgänget mellan de boende behövs gemensamma ordningsregler för alla boenden – både för medlemmarna och för förstahandshyresgästerna. Detta gäller inte minst vid brukandet av vår viktiga gemensamma tillgång – tvättstugan.

Vänligen använd tvättstugan och maskinparken som om den var din egen egendom. Alla boenden måste använda alla föreningens gemensamma lokaler och tillhörigheter på ett korrekt och hänsynsfullt sätt.

Det är av rena skydds- och säkerhetsskäl plus ordningsbevarande skäl som Brf:s gemensamma lokaler (här tvättstugan) inte är tillgängliga för andra än de boende i huset, när så inte har särskilt medgivits (t.ex. för Takterrassen).

TVÄTTSTUGEREGLER

 1. Tvättstugan får endast nyttjas för din egen och dina hushållsmedlemmars tvätt. Hemtjänsten eller nära anhöriga får självfallet hjälpa dig med din tvätt i tvättstugan. Tvättstugan får aldrig användas för tvätt av andras än i huset boendes tvätt. Om tvättstugan används för andras tvätt än det egna hushållet sker det en näringsverksamhet som skall anmälas till beskattning.
 2. Några regler för att värna om föreningens ekonomi:
  a) Kör aldrig tvättmaskinerna utan tvätt inlagd, ex för att ”desinficera” maskinerna.
  b) Maskinerna skall vara fyllda med rätt sorterad tvätt. Har man inte tillräckligt med tvätt att stoppa i, får man tvätta vid ett senare tillfälle eller handtvätta hos sig själv. I dessa tider är det bra att förbereda sig i praktiskt handlag.
  c) Man bör minska användandet av torktumlaren och i stället använda det befintliga torkrummet. Detta även av hänsyn till kläderna.
 3. Du ansvarar för att tvättstugan är ren när ditt pass är avslutat. Alla maskiner skall vara rena och fria från tvättmedel. Luddfiltret till torktumlaren skall vara rensopat. Torkskåpet och torkrummet skall vara rent och dörrarna stängda. Mangelduken skall vara utdragen och ligga i sin hållare (inte vara upprullad). Avställningsytor skall vara rena och golven skall beroende på behov vara sopade och svabbade. Föreningens tvättkorgar skall placeras längst väggarna i tvättrummet och torkrummet för att undvika att någon ramlar/snavar över dem.   
 4. Om du använder toaletten, skall den vara ren och fin efteråt och spolad. Om du upptäcker några problem i toalettutrymmet såsom exempelvis stopp i toaletten, skall du anmäla detta till Styrelsen. Sköts inte den gemensamma toaletten korrekt och miljömässigt, kan Styrelsen besluta att stänga denna.
 5. Privata tillhörigheter skall alltid tas med från tvättstuga. En gång i månaden kommer Styrelsen samla ihop kvarglömda föremål och lägga dem i därför avsedd behållare i rummet med bruna påsar. Samtidigt slängs kvarglömda föremål som ligger i denna från föregående månad. Du har alltså en månad på dig att ta tillvara glömda föremål, därefter slängs de.
 6. Det går att boka tvättstugan från kl 08.00 till kl 23.00 varje dag med undantag för onsdag morgon klockan 8-11, så att tvättstugan ska kunna städas i sin helhet. Du som bokat tvättpass klockan 08.00 har möjlighet att börja tvätta från 07.00. Bokning kan ske under högst tre timmar per bokningstillfälle. Du får ha din tvätt kvar i torkrummet och i torkskåpet i mangelrummet under högst 45 min efter det att din bokade tvättid upphört. Vänligen respektera tvättiden för att undvika problem för övriga boende.
 7. Grovtvättmaskinen har kasserats, varför du inte kan/får tvätta mattor i föreningens tvättmaskiner; samma förbud gäller för andra tyngre och mer skrymmande föremål liksom skor och stövlar.
 8. Det är inte tillåtet att ta med sig tvättstugans utrustning, ex. tvättkorgar och städutrustning, bort från tvättstugan. Du måste använda privata kassar/bäranordningar för transport av tvätten.

VID PROBLEM

Om problem eller fel uppstår, skall dessa anmälas till Styrelsen per mejl alt. mobiltelefon eller via Brf:s postlåda i port 10. Vid akut läge (brand, vattenskada, avloppsskada etc.) skall du själv göra vad du kan (som stänga av pågående flöde av vatten eller stoppa läckande maskiner) och sedan kalla på hjälp – fastighetsskötaren/jouren eller lämplig myndighetspersonal såsom polis och räddningspersonal.

Sunt förnuft gäller i det att ”du gör allt det du kan göra men inte mer”. Gör aldrig mer än det du har kunskap om eller förmåga till!

Vänliga hälsningar
Styrelsen

2023-01-29/td