Hyreshöjning hyresgäster

På förekommen anledning (ställda frågor), då berörda hyresgäster inte tycks ha blivit informerade av vederbörande ombud, får Styrelsen för Brf Nyboda 1 meddela följande:

Fastighetsägarna Stockholm som förhandlingsombud för Brf Nyboda 1 och Hyresgästföreningen Region Stockholm som ombud för föreningens hyresgäster har den 26 februari 2019 träffat ett DELAVTAL om hyreshöjning för förstahandshyresgästerna hos Brf Nyboda 1. Detta avtal har kommunicerats med Brf Nyboda 1 den 6 mars 2919. Det ankommer på Hyresgästföreningen att delge sina medlemmar.

Hyreshöjningen gäller retroaktivt från 2019-01-01. Hyreshöjningen avser en ökad hyra med 20 kr per rum och månad för installationen 2016 av de nya fönstren (inkl de nya balkongdörrarna) i lägenheterna, vilka Brf Nyboda 1 har varit nödgade att uppgradera enligt underhållsplanen för fastigheten.

Förhandlingarna fortsätter nu beträffande 2019 års GENERELLA HYRESHÖJNING.

Delhyresavtalet har delgetts föreningens ekonomiska förvaltare Delagott AB, vilka helt följdriktigt har debiterat hyresgästerna på deras nästkommande månadsdebiteringar.

Gilla