Container på plats 7-20 juni

Vi behöver rensa våra förråd för att bli av med allt som är malangripet. Detta är ett ypperligt tillfälle att rensa bort annat man inte behöver.

För att underlätta för samtliga boende i huset har föreningen bokat en container som kommer finnas på plats bakom huset från 7 juni till 20 juni.

Vi vill betona vikten av att ta detta med malar i förråden på allvar och följa direktiven som finns anslagna i porten. Om en person med malar i sitt förråd inte vidtar åtgärderna kan det hända att de igen sprider sig – kanske till alla förråd.

Missa inte den här chansen att bli av med sådant du inte behöver!

Gilla