Hyreshöjning 2019 (gäller hyresgäster)

Enligt överenskommelse mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har den generella hyreshöjningen för 2019 bestämts till 2,4 %.

Höjningen gäller from 2019-07-01 och kommer att debiteras på nästa hyresperiod med retroaktiv debitering from 2019-07-01.

Den nya hyran inkluderar tidigare höjning i år som avsåg renovering av fönster och den generella höjningen på 2,4%.

Klicka här för att ladda ner Förhandlingsöverenskommelsen.

Styrelsen

Gilla