Dags för årets föreningsstämma

Stämman kommer äga rum i Skytteholmsskolans matsal i Solna måndagen den 10 maj 2021 med början klockan 18.00.

Alla bostadsrättslägenheter kommer på söndag den 25 april få ett brev i sin brevlåda med kallelse, årsberättelse och en del annan information.

Vi hoppas så många som möjligt kan närvara på årets stämma. Om du inte vill eller kan delta personligen går det bra att kontakta Tina Dahl på mail-adressen: kommunikation@brfnyboda1.se så får du instruktioner för hur du kan delta digitalt.

Välkomna!

Styrelsen!

Gilla